Je tu pre chrtárov nová súťaž!


      Po vzore Európskej výstavy chrtov, ktorá sa teší popularite, je tu pre oblasť strednej Európy súťaž, ktorá by mala viac spopularizovať chrtov v tomto regióne.

      Vzniklo Združenie chovateľských klubov, ktoré zastrešuje 5 štátov strednej Európy – Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. V združení majú zastúpenie chovateľské kluby, ktoré zastrešujú všetky plemená chrtov a psy, ktoré pôvodne patrili do X. FCI skupiny, ale neskôr boli preradené do V. skupiny, a to faraónsky pes, portugalský a ibizský podenco a Cirneco dell´Etna.

      Nultý ročník zorganizoval náš chovateľský klub SKCHCH v roku 2010 v areáli kaštieľa Topoľčianky. O tento typ výstavy bol záujem, čo nás podporilo k založeniu Združenia chovateľských klubov na zviditeľnenie a významnejšie spopularizovanie plemien chrtov v centrálnej Európe. V auguste sa konala ustanovujúca zakladajúca schôdza, na ktorej boli dohodnuté a odsúhlasené stanovy združenia a pravidlá, ktoré sa stali podkladom k ďalšiemu úspešnému organizovaniu nasledujúcich ročníkov tejto súťaže.
      Som veľmi rád, že zo strany chovateľských klubov všetkých zúčastnených štátov bol jednoznačný záujem. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnili aj predstavitelia kynologických jednôt z Čiech za ČMKU p. Široký a zo Slovenska za SKJ p. Štefik, čím bola daná určitá vážnosť celej súťaži. Central European Sighthound Show prajem veľa úspechov v podobe prihlásených chrtov, a želám úspech poslaniu, za akým sa táto súťaž zorganizovala.

Vlastislav Vojtek
predseda združenia

Členovia združenia:

 

Slovenský klub chovateľov chrtov, SK

 

Klub chovatelů chrtů, Praha, CZ

 


Klub charta v Polsce, Czestochowa, PL

 

OKWZR, A

 

Magyar Agarász Egylet, H