STREDOEURÓPSKA VÝSTAVA CHRTOV

CESHS

 

 

Organizačné pravidlá

 

 1. Názov výstavy je FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND SHOW

Akékoľvek iné pomenovanie sa vylučuje.

 

Na tejto výstave sa udeľujú tituly:

 

 FCI Stredoeurópsky víťaz (rok)

[FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND WINNER (rok)]

FCI Stredoeurópsky víťaz mladých  (rok)

[FCI CENTRAL EURO JUNIOR SIGHTHOUND WINNER (rok)]

FCI Stredoeurópsky víťaz veteránov  (rok)

[FCI CENTRAL EURO VETERAN SIGHTHOUND WINNER (rok)]

 

Aby pes mohol získať niektorý z týchto titulov, musí byť ohodnotený minimálne známkou „výborný“.

 

Triedy stredná, otvorená, pracovná a šampiónov súťažia spoločne o titul FCI Stredoeurópsky víťaz  [FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND WINNER].

 

Titul FCI Stredoeurópsky víťaz mladých  [FCI CENTRAL EURO JUNIOR SIGHTHOUND WINNER] je možné udeliť iba v triede mladých.

 

Titul FCI Stredoeurópsky víťaz veteránov  [FCI CENTRAL EURO VETERAN SIGHTHOUND WINNER] je možné udeliť iba v triede veteránov.

 

Tieto 3 tituly nie je možné kumulovať.

 

Možnosť organizovať FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND SHOW majú kluby pôsobiace v štátoch strednej Europy. ( SK, CZ, PL, H, A, )

 

 1. Krajina, ktorá sa uchádza o organizáciu, musí delegovať oficiálneho zástupcu klubu, ktorý bude schválený Kynologickým zväzom (uznaným v FCI) tejto krajiny.

 

Zorganizovať FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND SHOW môže iba klub, ktorý združuje všetky plemená chrtov.

 

Žiadosť je potrebné adresovať na predsedu komisie  FCI CESHS:

Vlastislav Vojtek

Demänovská 48

SK-831 06 Bratislava

Slovensko

 

gandamak@stonline.sk

 

 1. Logo FCI CESHS musí byť vyznačené na všetkých dokumentoch, brožúrkach, nápisoch, reklamách, diplomoch, atď.

 

 1. Každý víťaz obdrží diplom FCI Stredourópskej výstavy chrtov  s logom FCI CESHS.

 

 1. Návrh na zoznam pozvaných posudzovateľov musí byť predložený Komisii FCI CESHS (pred uverejnením). Jeden posudzovateľ nesmie na FCI CESHS posudzovať tie isté plemená počas piatich rokov predchádzajúcich danej výstave FCI CESHS. Posudzovatelia musia byť z krajín, kde sú platné štandardy FCI.

Výstava sa posudzuje podľa platných pravidiel FCI.

 

Súťaž BEST IN SHOW (BIS) posudzuje len jeden (1) posudzovateľ.

 

Pravidlá posudzovania je potrebné posudzovateľom oznámiť písomne pred konaním výstavy.

 

 1. Oficiálne delegovaný zástupca klubu sa musí postarať o to, aby jeho organizačný výbor prevzal Vlajku FCI CESHS od výboru výstavy FCI CESHS v deň jej konania predchádzajúceho roku. Tak isto musí zabezpečiť, aby bola Vlajka za rovnakých podmienok odovzdaná oficiálnemu zástupcovi výboru výstavy FCI CESHS, ktorý organizuje výstavu nasledujúci rok.

 

 1. Organizátor musí potvrdiť (v žiadosti), že je schopný prijať chrtov v počte medzi 200 a 350 pri zabezpečení všetkej potrebnej infraštruktúry. Žiadosť o usporiadanie FCI CESHS musí tiež obsahovať aj miesto, kde sa uskutoční výstava aj s dokumentovaním miesta výstavy. Musí navrhnúť minimálne 2 termíny na organizáciu výstavy.

Žiadosť o usporiadanie výstavy zo všetkými náležitosťami treba dodať predsedovi komisie  najneskôr do konca septembra predchádzajúceho roka, ako má byť organizovaná výstava. Termín výstavy musí spĺňať medzinárodné pravidlá FCI

( vylúčiť kolízie s termínmi medzinárodných výstav )

 

 1. Organizátor je povinný uverejniť reklamu na výstavu FCI CESHS v špecializovaných časopisoch priľahlých krajín a distribuovať formulár prihlášky v tých istých krajinách najneskôr 3 mesiace pred termínom výstavy.

 

 1. Plemená chrtov, ako aj plemená, ktoré boli preradené zo skupiny FCI 10 do skupiny FCI 5, ktoré sa zúčastňujú na výstave FCI CESHS, musia byť uznané v FCI.

Jedná sa o tieto plemena zo skupiny FCI 5: Faraónsky pes, Cirneco dell´ Etna, Podengo Ibicenco, Podengo Portugues, Podenco Canario

 

9/a  Do pracovnej triedy sa môže prihlásiť chrt, ktorý vlastní medzinárodný pracovný certifikát.

 

 1. Mená členov Komisie FCI CESHS musia byť uverejnené vo výstavnom katalógu v nasledovnom poradí: Predseda  p. Vlastislav Vojtek; člen, p. Markus Pichler, člen p. Maciej Lipiec.

 

 1. Výdavky posudzovateľov sú uhrádzané v súlade s pravidlami FCI.

 

 1. Organizátor musí predsedovi komisie FCI CESHS zaslať katalóg so skompletizovanými výsledkami najneskôr 1 mesiac po konaní výstavy.

 

 1. Body, ktoré nie sú explicitne špecifikované týmito Pravidlami, bude riešiť Komisia FCI CESHS v súlade s Pravidlami FCI.